این جانب محمد جعفری مهندس IT و کارشناس تجارت الکترونیک هستم

هدف از ایجاد این سایت تبادل تحقیقات انجام شده بین دانشجویان می باشد

معرفی یونی فایلز

یونی فایلز به منظور دانلود مقالات و پروژه های دانشجویی طراحی شده است .

این مقالات و تحقیق های دانشجویی توسط خود دانشجویان انجام شده و توسط این سایت در اختیار دیگران قرار میگیرد.

در این سایت سعی شده بیشتر مقالات به صورت رایگان در اختیار دانشجویان عزیز قرار گیرد.

مقالات ،تحقیق ها و پروژه های که برای آنها زحمت بیشتری کشیده شده است با مبالغ بسیار کم به فروش می رسد.

امیدواریم بتوانیم گام کوچکی در مسیر کمک به دانشجویان عزیز برداریم.

موفق و پیروز باشید.